'De juf wil mijn zoon (5) niet meer in de klas hebben'

Juffen zeggen niet snel dat ze een kind niet in de klas willen hebben, er moet dus wel degelijk iets aan de hand zijn. Het is sowieso wijzer als u het probleem niet helemaal op haar conto schuift. U hebt haar namelijk nodig. Voor uw zoon is het van groot belang dat u samen optrekt om hem te helpen. Als u de juf de schuld geeft van zijn stoute gedrag, kan zij de bal terugkaatsen door te zeggen dat u thuis te weinig grenzen stelt. Dan krijg je een patstelling waar niemand belang bij heeft.  Lees ookStout geboren >  Wees transparant en...

Lees het hele artikel op Kekmama.nl »